Bror Håkansson

Publicerad 6 februari 2019

I Ö Kärrstorps kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Bror Håkansson, Sjöbo. Akten inleddes med att kantorn Birgitta Nilsson spelade Air av J S Bach varpå psalm 249 sjöngs. Officiant var kyrkoherde Björn Jernström. Psalm 190 och 297 sjöngs. Akten slöts med att kantorn spelade Tröstevisa av B Andersson. Gravsättning sker på Ö Kärrstorps kyrkogård.