Annons

Edward P Diab

Publicerad 12 mars 2021

I Rörums kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Edward P Diab, Rörum. Som inledningsmusik spelade kantor Jonas Eklund, Jesus bleibet meine Freude, av J.S. Bach. Psalm 48 sjöngs. Officiant var kyrkoherde Mats Hagelin. Cd-musik spelades, Non, je ne regrette rien, av E. Piaf. Psalm 190 och 231 sjöngs. Officianten läste välsignelsen varefter psalm 730 sjöngs. Medan kistan bars ut ur kyrkan spelades Air, av J.S. Bach. Sedan de anhöriga tagit avsked vid graven på Rörums kyrkogård slöts akten med att officianten läste slutbön.

Annons
Annons
Annons
Annons