Annons

Eve Persson

Publicerad 15 januari 2020

Begravningen har ägt rum efter Eve Persson i Östra Hoby kyrka. Som inledningsmusik spelades cd-musik Öppna landskap, av U. Lundell. Kantor Christina Nilsson spelade psalm 249. Officiant var komminister Kerstin Graff. Vännen Ingemar talade till minnet varefter cd-musik spelades Amazing grace, av J. Johnsson. Psalm 261 sjöngs. Medan urnan bars ut ur kyrkan spelades cd-musik Jag och min far, av M. Uggla. Sedan de anhöriga tagit avsked vid graven på Östra Hoby kyrkogård slöts akten med att officianten läste slutbön och välsignelsen.

Annons
Annons
Annons
Annons