Gert Persson

Publicerad 17 januari 2022

I Rörums kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Gert Persson, Nyhem. Som inledningsmusik spelade kantor Jonas Eklund Tröstevisa, av B. Andersson. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Pascal Bjerrehus. Officianten sjöng solosång, Om himlen och Österlen, av M. Saxell. Psalm 297 sjöngs. Kantorn sjöng solosång, Där rosor aldrig dör. Som avslutningsmusik spelades Amazing grace. Gravsättning sker på Rörums kyrkogård.