Goda relationer ger barn självkänsla

Familj Artikeln publicerades
Att känna sig värdefull i relationen med de människor som man står nära är viktigt för barnets självkänsla.
Foto:Maria Burmistrova/Shutterstock.com
Att känna sig värdefull i relationen med de människor som man står nära är viktigt för barnets självkänsla.

Alla föräldrar vill att deras barn ska må bra och känna sig trygga i sig själva, men att göra byggandet av barnens självkänsla till ett projekt tror föräldraexperten är dömt att misslyckas. I stället är relationen mellan er nyckeln.

Att ha bra självkänsla är att tycka om sig själv oavsett hur man är och vad man gör. Det handlar dels om att känna sig själv - det vill säga till exempel hur man reagerar på olika saker, hur man känner inför olika situationer eller hur man beter sig när man är pressad. Dels handlar det om att acceptera att man är så.

– En person med sund självkänsla kan känna ömhet inför sig själv och tänka "jag är lite knasig men duger ändå". Jag tror tyvärr att många vuxna inte har någon vidare självkänsla, i stället försöker vi dölja det som finns därinne, bygger en mur runt det, säger Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och författare till boken "Med känsla för barns självkänsla".

Hon säger att självkänslan alltför ofta blandas ihop med självförtroende, som hänger samman med det man gör, att man känner sig bra på saker.

– Självförtroende är områdesspecifikt, man kan ha bra självförtroende på vissa områden men dåligt på andra. Självkänsla är att tycka om sig själv oavsett hur man presterar. Om man har självförtroende men inte självkänsla, vem är man då den dagen man misslyckas?

De allra flesta föräldrar vill nog att deras barn ska tycka om sig själva och tycka att de är bra oavsett, men det kanske inte alltid är självklart hur man hjälper dem att komma dit.

– Många föräldrar frågar mig hur de kan hjälpa sina barn att få en god självkänsla, men jag tycker att den frågan är felställd. Man kan inte "träna upp" självkänslan genom någon slags metod. Dessutom tror jag att det riskerar att bli lite olustigt för barnet om föräldrarna har det perspektivet. Man märker ju om någon hela tiden försöker stärka en, det blir väldigt instrumentellt, som att man ska skruva lite på muttrarna och justera, säger Petra Krantz Lindgren.

En god självkänsla hos barn byggs snarare upp genom att de känner sig värdefulla i relationen med de människor som står dem nära, menar hon.

– I stället för att titta på barnen som ett projekt som inte är kopplat till oss själva ska vi titta på vår relation med dem, och fundera på hur vi kan utveckla den på ett sätt som gör att vi båda mår bra.

En relation mellan en vuxen och ett barn bygger på samma principer som en relation mellan två vuxna, med den skillnaden att den vuxna har ett större ansvar i relationen till barnet. (TT)

Fakta

Så får du en god relation med ditt barn

+ Ömsesidigt intresse och engagemang

För att du ska känna dig värdefull i en relation behöver du känna att den andra personen är intresserad av dig och vill vara med dig, så är det såklart för barn också. Petra Krantz Lindgren menar att föräldrar har en tendens att framställa tid tillsammans som ett erbjudande, "om du vill får du vara med mig och laga mat", i stället för att visa att man vill vara med barnet - "jag vill gärna laga mat tillsammans med dig, vill du?". Man vill inte känna att den andra personen offrar sig för att vara med en. En annan del av det är att fråga mycket i stället för att hela tiden tala om hur saker ska vara, visa att du vill veta vad barnet tycker och känner, och berätta om dig själv.

+ Likvärdighet

Bara för att man inte har lika mycket makt i en relation - som ju är fallet i en barn/vuxen-relation - betyder inte det att man inte kan ha lika stort värde och betydelse i relationen. Som vuxen kan du se till att barnet inte känner sig mindervärdigt genom att till exempel aldrig förneka dem sina känslor. Säg inte "nej, du kan omöjligt frysa, du har ju jättemycket kläder på dig!", säg i stället "vad tråkigt att du fryser, hur ska vi lösa det?".

+ Ha behovet i fokus

Om man fokuserar på "vad ska vi göra åt" att ett barn har ett visst beteende missar man det viktigaste - varför vill hen inte? Är hen kanske för trött för att orka gå till skolan, är vägen dit jobbig, vill hen vara hemma för att få mer närhet? Det kan finnas vitt skilda anledningar till beteendet, och då kan man inte heller förvänta sig att lösningen är densamma för alla barn.

+ Bemöt med empati

Försök att lyssna och förstå i stället för att ge råd. Det kan låta självklart, men det är lätt hänt att lyssna för att svara i stället för att lyssna för att förstå. Ett råd kan såklart vara bra, men det hjälper ofta bara kortsiktigt. Om ens långsiktiga mål är att ens barns mod och självkänsla ska växa, då är det viktigare att göra dem kompetenta nog att lösa sina egna problem än att lösa problemen åt dem.

+ Berätta om dina egna behov

Sätt gränser kring dig själv och berätta vad du tycker är okej och inte okej i stället för att göra ned barnens agerande. I stället för att säga "Åh, vad du är slarvig", säg "Din tallrik står kvar på bordet. Jag är mån om att vi hjälps åt med det som behöver göras i köket och därför vill jag att du dukar av den nu."

Visa mer...