Göran Lindgren

Publicerad 4 februari 2019

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Skåne Tranås kyrka efter Göran Lindgren Tomelilla. Akten inleddes med att kantor Maria Nilsson spelade Air av J S Bach följd av psalm 256, Officiant var komminister Dan Gunnar Danving. Kantorn sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube. Psalm 297 sjöngs. Efter att anhöriga och vänner tagit avsked sjöng kantorn Inga blommor växer på en sjömans grav av L Clerwall. Akten slöts med Tröstevisa av B Andersson. Gravsättning sker på Skåne Tranås kyrkogård.