Annons

Greta Lundgren

Publicerad 4 maj 2020

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Skurups kyrka efter Greta Lundgren, Skurup.
 Akten inleddes med att kantor Karl-Johan Johansson spelade Koppången av P-E Moraeus.
 Psalm 249 sjöngs.
Officiant var kyrkoherde Mona Nielsen.
 Psalmerna 172 och 297 sjöngs.
 Under avskedet spelades stilla musik.
 Akten slöts med Ave Maria av F. Schubert.
 Urnan gravsätts på Skurups kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons