Gunborg Björkqvist

Publicerad 3 januari 2022

I Fränninge kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Gunborg Björkqvist, Vollsjö. Akten inleddes med att kantorn Inge Bertilsson spelade Jag har hört om en stad, varpå psalm 248 sjöngs. Officiant var prästen Svante Kjellén. Efter överlåtelsen sjöng Ingela Bertilsson Ser du månen där du är ikväll av T Stenström. Psalm 249 sjöngs. Vid avskedstagandet sjöng barn och barnbarn tillsammans vid båren barnsången Blinka lilla stjärna. Akten slöts med att kantorn spelade Anthem av T Rice/B Andersson/B Ulvaeus. Gravsättning sker på Fränninge kyrkogård.