Hans ”Hasse” Lindgren

Publicerad 13 januari 2023

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Tomelilla kyrka efter Hans "Hasse" Lindgren, Tomelilla. Akten inleddes med att kantor Håkan Olsson spelade Can't help falling in love av E Presley följt av psalm 249. Officiant var komminister Kerstin Hellemarck. Efter överlåtelsen sjöng kantorn Ser Du månen där du är ikväll av T Stenström. Psalm 297 sjöngs. Sedan släkt och vänner tagit avsked slöts akten med Oändlig nåd. Gravsättning sker i askgravplatsen på Tomelilla kyrkogård.