Helge Johansson

Publicerad 3 januari 2022

I Sankt Clemens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter Helge Johansson, Simrishamn. Som inledningsmusik spelade kantor Jonas Eklund Tröstevisa, av B. Andersson. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Pascal Bjerrehus. Officianten sjöng och spelade Håll mitt hjärta, av B. Skifs. Psalm 297 sjöngs. Kantorn sjöng solosång, Gamla Nordsjön, av H. Brandelius. I samband med avskedet spelades stilla pianomusik. Som avslutningsmusik spelades Så skimrande var aldrig havet, av E. Taube. Gravsättning sker på Baskemölla kyrkogård.