Nyheter

Helmuth Golz

Publicerad 10 oktober 2016

I Uppståndelsens kapell, Ystad, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Helmuth Golz, Ystad. Vid båren prestaverade Odd Fellow Logen nr 8 Linnéa. Marskalkar var Lars Lindhoff och Sven Persson. Akten inleddes med att organist Florence Rooth spelade Tröstevisa av B. Andersson varpå följde ps 249. Officiant var komminister Magnus Persson. Ps 304 och 297 sjöngs. Under avskedet spelades stilla pianomusik. Till minnet lästes en dikt av övermästare Christer Johansson för Odd Fellow Logen nr 8 Linnéa. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelade organisten som avslutning Air av J S Bach. I blomstergärden märktes från Odd Fellow Logen nr 8 Linnéa samt Riksbyggen Ystadhus nr 8. Gravsättning sker på Skogskyrkogårdens minneslund i Nässjö.