Annons

Hertha Nilsson

Publicerad 13 februari 2023

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Ramsåsa kyrka efter Hertha Nilsson, Ramsåsa. Akten inleddes med Air av J S Bach som organist Susanne Larsson spelade på orgel. Psalm 261 sjöngs. Officant var prästen Susanna Adner. Psalm 249 och 297 sjöngs. Under avskedet där släkt och vänner tog ett sista farväl spelade Susanne Larsson Ombra mai fu av G F Händel. Som avslutningsmusik spelade organisten Tröstevisa av B Andersson. Gravsättning sker på Ramsåsa kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons