Ing-Britt Persson

Publicerad 13 augusti 2020

I S Åsums kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Ing-Britt Persson, Sjöbo. Akten inleddes med att Ingemar Andersson på trumpet tillsammans med kantorn Birgitta Nilsson spelade You raise me up av R Lövland/ B Graham varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant var komministern. Christina Sjöström. Psalm 231 och 297 sjöngs. Efter avskedstagandet spelade Ingemar Andersson och Birgitta Nilsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell. Akten slöts med att Ingemar Andersson och Birgitta Nilsson tillsammans spelade Amazing grace, trad. melodi. Gravsättning sker på S Åsums kyrkogård. I blomstergärden och bland minnesgåvor märktes från Leny Fastighets AB med personal, L Nyströms Bygg AB med personal.