Inga Jönsson

Publicerad 3 januari 2022

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Skurups kyrka efter Inga Jönsson, Skurup.
Akten inleddes med att kantor Karl-Johan Johansson spelade Amazing grace.
 Psalm 249 sjöngs.
 Officiant var kyrkoherde emerita Christina Täljemark.
 Psalmerna 271 och 297 sjöngs.
 Under avskedet spelades stilla pianomusik.
 Akten slöts med Tröstevisa av B. Andersson.
 Urnan gravsätts på Skurups kyrkogård.