Annons

Ingrid Mårtensson

Publicerad 12 oktober 2022

I Östra Ingelstads kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Ingrid Mårtensson, Ängarna. Som inledningsmusik spelade kantor Anita Lindskog Jönsson Närmare Gud till dig, av L. Mason. Psalm 249 sjöngs. Officiant var kyrkoherde Liselotte Kay. Psalm 277, 235 och 190 sjöngs. Medan kistan bars ut ur Ö. Ingelstads kyrka spelade kantorn Amazing grace. Sedan de anhöriga, släkt och vänner tagit avsked på Ö. Ingelstads kyrkogård läste officianten slutbön och välsignelsen. Akten slöts med att psalm 297 sjöngs.

Annons
Annons
Annons
Annons