Ingvar Lindberg

Publicerad 12 januari 2022

I Sjöbo församlingshems kapell har borgerlig begravningsceremoni ägt rum efter Ingvar Lindberg, Sjöbo. Som inledningsmusik spelades Tröstevisa av B Andersson. Officiant var Katarina Litzberg som höll ett minnestal och läste dikten Det är vackrast när det skymmer av P Lagekvist. Inspelad musik från Tema ur Törnfåglarna med Jan Lindblad samt Får jag lämna några blommor med Håkan Streng spelades. Efter rosenceremoni och avskedstagande spelades Österlenvisa med Olle Adolphson. Aktens slöts med att Katarina Litzberg läste dikten Nu flyger en fågel skriven av officianten själv. Gravsättning sker på S Åsums kyrkogård.