Jackie Holmgren

Publicerad 13 april 2018

I S Åsums kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Jackie Holmgren, Sjöbo. Akten inleddes med att organisten Alissa Tomac spelade Unforgettable av I Gordon varpå psalm 249 sjöngs. Officiant var prästen Dan Gunnar Danving. Psalm 256 och 297 sjöngs. Akten slöts med att Alissa Tomac spelade Så länge skutan kan gå av E Taube. I blomstergärden märktes från biljardkamraterna  Kärnan. Gravsättning sker på S Åsums kyrkogård.