Annons

John E Franzén

Publicerad 9 november 2022

Begravning har ägt rum i Skillinge Missionshus efter John-E Franzén, Skillinge. Akten inleddes med musik, Paul Simons, ”Bridge over troubled water”. Efter inledningsord av officianten, pastor Kalle Spetz följde psalm 249. Bibelord lästes. Sången ”Helig mark” av B Johansson sjöngs. 
Ingrid Casselbrant läste ytterligare ett bibelord. Sedan följde solosång/gitarr av Jonathan Wallin, ”Hallelujah” av L Cohen. 
Efter griftetalet sjöngs psalm 733. 
Pianisten Dan-Inge Olsson spelade och sjöng ”Take my hand precious Lord” av T.A Dorsey. Familj släkt och vänner tog sedan ett farväl vid kistan under stilla pianomusik. Avskedsord följdes av välsignelsen och psalm 256. Akten avslutades sedan till tonerna av ”Just a closer walk”, trad.
 Kistan bars sedan ut till bilen av anhöriga. En minnesstund hölls på Missionshuset. Gravsättning sker i havet.

Annons
Annons
Annons
Annons