Nyheter

John Mårtensson

Publicerad 8 december 2016

I Skivarps kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter John Mårtensson, Abbekås. Akten inleddes med att kantor Riitta Seppänen spelade Air av J. S. Bach varpå Lars-Gunnar Dahl sjöng Tack, min Gud, för vad som varit av A. L. Storm. Därefter sjöngs ps 249. Officiant var komminister Siv Jonasson. Ps 285 och 304 sjöngs. Under avskedet spelades stilla musik. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl sjöng Lars-Gunnar Dahl Öppna landskap av U. Lundell samt O store Gud av C. Boberg. Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson. I blomstergärden märktes från Mårtens vännerna, Hemtjänsten Skivarp samt Tores Allköp med personal. Bland minnesgåvor märktes till Parkinsonfonden samt Hjärt-Lungfonden. Gravsättning sker i askgravlunden på Skivarps kyrkogård.