Nyheter

Karl-Erik Magnusson

Publicerad 2 september 2016

I Tomelilla kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Karl-Erik Magnusson, Tomelilla. Akten inleddes med att kantor Håkan Olsson spelade I'm Sailing av R Stewart varpå han sjöng Till en Fader av L Berghagenföljd av psalm 11. Officiant var komminister Kerstin Hellemarck. Psalmerna 791 och 730 sjöngs. Efter avskedet sjöng kantorn An American Trilogy av M Newbury. Vid båren läste barnbarnen Hanna och Emelie var sin minnesdikt. Akten slöts med Amazing grace. Bland blommorna märktes från Lunnarps BK. Gravsättning sker i askgravplatsen på Tomelilla kyrkogård.