Kjell Björklund

Publicerad 7 oktober 2019

I Tomelilla kyrka har begravningsceremoni ägt rum efter Kjell Björklund, Sankt Olof. Som inledningsmusik spelade organist Susanne Larsson Air av J S Bach. Officiant var Johan Ask. Efter välkomstord sjöngs psalm 249. Avskedstagandet togs under stilla musik. Organisten spelade och sjöng därefter Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell. Som avslutning inne i kyrkan spelade organisten Bön av J. Leijon samtidigt som kistan bars ut till graven där gravsättning förrättades. Officiella blommor märktes från Pingstförsamlingen i Tomelilla.