Kjell Lööw

Publicerad 1 november 2021

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Skurups kyrka efter Kjell Lööw, Dalaled.
 Akten inleddes med att kantor Christina Warell spelade Tröstevisa av Benny Andersson.
Psalm 249 sjöngs.
 Officiant var kyrkoherde Mona Nielsen.
 På cd spelades Du är för alltid en del utav mig med Lasse Berghagen.
 Psalmerna 190 och 830 sjöngs.
 Under avskedet spelades stilla pianomusik.
 Akten slöts med Det är vi ändå med Benny Anderssons Orkester.
 En minnesstund hölls i Församlingshemmet. 
Urnan gravsätts på Skurups kyrkogård.
 Officiella blommor samt gåvor till Sydöstra Skånes Lokalförening i Personskadeförbundet RTP märktes från Sjökvistens Lek & Spel, RTP Sydöstra Skåne, Föreningen Värnet Malmö
samt Gärdslövs Byalag.