Kurt Jeppsson

Publicerad 17 januari 2022

I Klosterkyrkan, Ystad, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Kurt Jeppsson, Ystad. Vid båren paraderade Lions Club Ystad med fanor. Fanbärare var Göran Johnsson, Siv Heander, Richard Pawlik och Carola Örnhed. Akten inleddes med att kyrkomusiker Susanne Holmström spelade Dagen är nära av G. F. Händel varpå Frida Green sjöng Gabriellas sång av S. Nilsson/P. Bäckman. Därefter sjöngs ps 289. Officiant var kyrkoherde Susanne Keyser. Frida Green och Anders Dahllöf sjöng Hallelujah av L. Cohen varpå följde ps 297. Under avskedet spelade kyrkomusikern stilla musik. Till minnet talade Richard Pawlik för Lions Club Ystad. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl sjöng Frida Green och Anders Dahllöf What a wonderful world av G. D. Weiss/B. Thiele. Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B. Andersson. I blomstergärden märktes från Lions Club Ystad. Bland minnesgåvor märktes från Lions Club Ystad, Ystad Centerkrets och Sofiagossarna. Gravsättning sker på Ystads gamla kyrkogård.