Lennart Martinsson

Publicerad 9 oktober 2019

I S Åsums kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Lennart Martinsson, Sjöbo. Akten inleddes med att kantorn Maria Herrlin spelade Air av J S Bach. Officiant var komminister Svante Kjellén. Psalm 249 och 304 sjöngs. Cd-musik Ge oss år tillbaka samt Där rosor aldrig dör med Christer Sjögren spelades. Akten slöts med att kantorn spelade Så skimrande var aldrig havet av E Taube. I blomstergärden märktes från Bowling- och Boulegänget. Gravsättning sker på S Åsums kyrkogård.