Annons

Minnah Hellum Renberg

Publicerad 6 augusti 2021

I Spjutstorps kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter flickan Minnah Hellum Renberg, Spjutstorp. Akten inleddes med att kantorn Maria Nilsson spelade "Din stund på jorden" på piano. Officiant var prästen Åsa Modin. Psalm 606 sjöngs unisont. Efter ljuständning och officiantens tal om "Tankar om Minnah" sjöng och spelade Maria Nilsson "Kärleksvisan". Efter bönen Gud som haver barnen kär sjöng och spelade kantorn Tears in heaven av E Clapton. Under avskedstagandet spelades musiken Heartbeats med José Gonzáles. Akten slöts med inspelad musik Me or You framtagen av Minnahs pappa. Gravsättning kommer att ske på Spjutstorps kyrkogård. I blomstergärden märktes från Barnhjärtcentrum Lund.

Annons
Annons
Annons
Annons