Nils Persson

Publicerad 7 augusti 2020

I Sankt Clemens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter Nils Persson, Gröstorp. Som inledningsmusik spelade kantor Iréne Hermanssson Tröstevisa, av B. Andersson. Psalm 256 sjöngs. Officiant var komminister Henrik Grimheden. Psalm 297 och 249 sjöngs. Som avslutningsmusik spelades Time to Say Goodbye, av F. Sartori. Gravsättning sker på Östra Herrestads kyrkogård.