Staffan Percy: Staffan Percy: Vid väntans vägskäl

Det är något obegripligt lömskt med tiden, törs knappt tänka på det att så mycket tid går ut på att sova!
Foto: Hanna F. Ellborg