Syskon som bundsförvant eller fiende?

Familj. Artikeln publicerades
”Vi är båda learners, vi tycker om att lära oss. Och vi är villiga att ändra oss. Det är ett bra tips till alla som vill förbättra sina relationer - var beredd att själv tänka om”, säger Anna Borgeryd.
Foto:Foto: Henrik Montgomery/TT
”Vi är båda learners, vi tycker om att lära oss. Och vi är villiga att ändra oss. Det är ett bra tips till alla som vill förbättra sina relationer - var beredd att själv tänka om”, säger Anna Borgeryd.

Bundsförvanter eller bittra fiender? En syskonrelation är inte alltid okomplicerad. Två som vet hur man vårdar relationen är systrarna Anna Borgeryd och Karin Bodin.

Det är förmodligen den längsta relationen vi har i våra liv. Kanske också den mest komplicerade. Syskonrelationer sätter oss på prov från att vi är små barn tills att livet tar slut.

– Förhållandet till dina syskon är en relation som du aldrig kan lämna, som barn måste man bli sams med dem för att överleva. Att växa upp med syskon är ett träningsläger inför vuxenlivet, säger Elisabeth Schönbeck, beteendevetare som skrivit boken ”Äldst, yngst eller mittemellan: din placering i syskonskaran och hur den påverkar dig” (Forum Bokförlag).

Två systrar som även som vuxna lever nära varandra och tvingas fungera ihop är Anna Borgeryd och Karin Bodin. Tillsammans driver de familjeföretaget Polarbröd, lillasyster Karin är vd och storasyster Anna är styrelseordförande. De känner inte riktigt igen sig i den gängse bilden av storasyster som konservativ och lillasyster som rebellisk. Storasyster Anna är också roman- och manusförfattare, en konstnärlig sysselsättning som ofta förknippas med småsyskon.

­– Vi kanske är lite otypiska, men det kan bero på att vi aldrig har konkurrerat med varandra. Anna är fem år äldre, hon tog alltid hand om mig när vi växte upp. Som lillasyster har jag haft flera personer som skött om mig, det är en fantastisk rikedom, säger Karin.

Bilden bekräftas av Elisabeth Schönbeck som kallar syskon som har fem eller fler års åldersskillnad för funktionella ensambarn. De har aldrig slagits om samma leksaker och heller inte haft samma förväntningar på sig från föräldrarna samtidigt.

– Vi kompletterar varandra bra. Vi har samma värderingar, men olika talanger, säger Anna.

Karin hummar och håller med. Intervjun görs via telefon och systrarna befinner sig på olika platser, den ena i en bil och den andra på kontoret. De faller varandra i talet, men avbryter egentligen aldrig.

– Vi har jobbat tätt ihop i 15 år men lyckats att inte fastna i mönster från barndomen. Det kan ha att göra med att vi levde på olika håll när vi flyttade hemifrån och kunde utvecklas i vår egen riktning innan vi började driva företaget ihop, säger Karin.

Elisabeth Schönbeck säger att det är föräldrarnas ansvar om barnen ska få en god syskonrelation. Konkurrens och svartsjuka kan orsaka sår som är svårläkta.

– Syskon som växer upp utan konkurrens har oftare en bättre relation som vuxna, men även hos dem kan det uppstå konflikter på senare år. Men de är lättare att hantera än en syskonrelation där barnen inte har känt sig lika älskade och uppmärksammade av föräldrarna, säger Elisabeth Schönbeck.

Och föräldrarnas noggrannhet med att det skulle vara rättvisa mellan systrarna är något som Anna och Karin ofta återkommer till.

– Sinsemellan kunde våra föräldrar ha oförenligheter angående företaget, och jag som storasyster brukade medla mellan dem vid köksbordet. Men de hanterade alltid oenigheten konstruktivt, och jag lärde mig mycket av det. Mitt jobb i dag är ju att vara rådgivare, säger Anna och tillägger att hon tycker att det kan vara bra med en viss typ av konflikter.

– Om saker och ting inte står rätt till är det nödvändigt att det kommer fram. Det viktiga är hur man sedan hanterar det och hur man går vidare.

Men visst kan det slå gnistor när systrarna inte håller med varandra.

– Karin organiserar mycket och ibland känner jag att det inte passar mig, kanske vill jag inte hålla samma snabba tempo som hon. Men då är det mitt ansvar att kommunicera det till henne, säger Anna.

Systrarna beskriver sin dynamik med att de växeldrar, när den ena inte förmår eller orkar tar den andra i och tvärtom. Karin karaktäriserar sig som snabb och slarvig medan Anna är den långsamma och försiktiga. Deras olika personlighetsdrag förfinar besluten som de fattar.

I sina respektive roller som vd och styrelseordförande ligger ett stort ansvar för företaget och de anställda.

– Det kan bli gnissligt obekvämt om vi inte löser det som inte fungerar mellan oss. Vi sitter i nyckelpositioner i företaget och måste inte vara överens i sakfrågor, men det måste finnas en trygghet i att vi strävar åt samma håll, säger Anna.

Båda är noga med att försöka hålla isär den privata och den arbetsmässiga relationen. Mest för den övriga familjens skull. De berättar båda med skratt i rösten hur deras pappa försökte undvika jobbprat.

– Men det slutade ändå alltid med att han pratade om smörgåsar hit och dit.

Fakta

Ta hand om relationen

Mycket kommer gratis om man jämför med vänskaps- och kärleksrelationer, men vårda ändå syskonrelationen. Det är troligen den längsta relation du har i ditt liv och ingen annan kan hjälpa dig att lägga ditt barndomspussel, säger Elisabeth Schönbeck.

Systrarna Anna Borgeryd och Karin Bodin använder kommunikationsmodellen Giraffspråket både i företaget och privat. Modellen går kort ut på att man i sin kommunikation är medveten om sina egna känslor, önskningar och behov. Det handlar om att höja sig över konflikten och se den andras perspektiv.

Det krävs mod att konfrontera ett syskon som man anser har kränkt en under barndomen, ta gärna hjälp av en familjerådgivare. Har man kloka föräldrar kan det vara en god idé att de också är med, säger beteendevetaren Elisabeth Schönbeck.

Visa mer...