Till minne: Lars Ahlström

Godsägaren, lantbrukaren och jägaren Lars Ahlström, Bergsjöholm, Ystad, har avlidit i en ålder av 78 år. Närmast anhöriga är hustrun Ebba, barn och barnbarn.
Publicerad 12 november 2021
Foto: Privat