Annons
Insändare

Adrian Magnusson (S): I Ystads kommun ska även HBTQ-personer vara välkomna

Den 17 maj var det internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. På denna dag uppmärksammades kampen mot homofobi, transfobi och bifobi över hela världen.
Ystad • Publicerad 26 maj 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regnbågsflaggan signalerar öppenhet.
Regnbågsflaggan signalerar öppenhet.Foto: Svein Ove Ekornesvåg

USA:s president Joe Biden lade exempelvis ut på sociala medier att hans administration är fast besluten att driva frågor som är viktiga för HBTQ-personer.

Det var viktigt och glädjande att en av världens mäktigaste politiker gjorde ett så tydligt ställningstagande. Världen behöver göra betydligt mer för att bekämpa alla typer av diskriminering, hat och fobier som HBTQ-personer möts av.

Annons

I Ystads kommun finns det givetvis också mycket att göra för att göra kommunen till en bättre plats för HBTQ-personer att leva i.

Några saker har gjorts, bland annat beslutade kommunstyrelsen i augusti 2020 att personal inom den kommunala förvaltningen ska utbildas kring livsvillkoren för HBTQ-personer samt hur HBTQ-personer kan få ett bättre bemötande i kommunen.

Det är ingen hemlighet att psykisk ohälsa såsom depression och ångest är betydligt mer förekommande bland HBTQ-personer än bland befolkningen i övrigt.

Det är tyvärr också betydligt vanligare att HBTQ-personer försöker att avsluta sina liv. Tragedier som vi måste erkänna och göra allt vi kan för att förhindra.

Kommunstyrelsen var tyvärr inte enig i sitt beslut. Sverigedemokraterna valde att rösta emot hela förslaget.

Skälet som angavs var att kommunen har en dålig ekonomisk situation. Detta trots att varenda krona till projektet tas ur den sociala investeringsfonden, en fond som är inrättad för att finansiera just den här typen av projekt.

Med tanke på det är det lätt att fråga sig om detta verkligen var Sverigedemokraternas egentliga skäl att säga nej till hela projektet.

Oavsett vilket så är det djupt beklagligt att det inte kan råda politisk enighet i Ystads kommun kring att göra livet bättre för de HBTQ-personer som lever i kommunen. Ystads kommun måste kunna bättre än så här.

Vi måste kunna vara eniga kring att HBTQ-personer ska få ett så bra bemötande som möjligt i kommunen. Det är oerhört viktigt att vi politiker gör allt vi kan för att göra kommunen till en bättre plats för HBTQ-personer att leva i.

Vi måste också göra allt vi kan för att förpassa homofobi, transfobi och bifobi till historien. Inget av det hör hemma i Ystads kommun år 2021.

Adrian Magnusson (S), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons