Annons
Insändare

Allan Waktmar (S): Dags att ta beslut om trafiken till hamnen

E65 är en 440 mil lång pulsåder som inte uppfyller Europavägstandard. Ett kriterium är att den ska dras utanför bebodda områden och konstrueras för att förhindra köbildning.
Ystad • Publicerad 9 februari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Dragongatan är tungt trafikerad men uppfyller inte Europavägsstandard.
Dragongatan är tungt trafikerad men uppfyller inte Europavägsstandard.Foto: Mark Nordvall Hanlon

E65 löper via Dag Hammarskölds väg och Dragongatan mot hamnområdet. På Österleden passeras en järnvägskorsning och via Södra Dragongatan landar E65 i den enkelriktade Bornholmsgatan. E65 passerar sex rondeller, 30 korsande gator och utfarter samt Ystads norra villaområden och östra industriområde.

I dessa hårt trafikerade delar av staden rör sig mängder av barn och vuxna till och från skola och arbetsplatser. All trafik inklusive blåljustrafik konkurrerar om E65:ans begränsade enkelfiler genom staden. Trängseln skapar olycksrisker, buller och luftföroreningar, och värre ska det bli på grund av successivt ökande trafik.

Annons

Före utbyggnaden 2020 av Ystads hamn passerade årligen 260 000 tunga fordon, 650 000 personbilar, 3,2 miljoner ton gods samt 2,3 miljoner passagerare genom E65, anslutande vägar och stadens centrum via Österleden. Trafikverkets prognos pekar på att trafikvolymen genom färjetrafiken i Ystad kommer att öka till minst det dubbla fram till 2032. Till detta kan läggas en befolkningsutveckling för Ystad med cirka 3 000 personer.

Syftet med vår hamnutbyggnad var att öka färjetrafiken som en naturlig och önskad utveckling av handel, turism och kulturellt utbyte, men vad som glömdes i Ystad var att fler anlöp med längre färjor, måste motsvaras av ett utbyggt vägnät som kan omhänderta all trafik på ett säkert sätt genom Ystad och vidare på E65 samt på landsvägarna mot sydöstra Skåne.

Trafiken kräver, inom tio år, en ny säker anslutningsväg mellan E65 vid Dag Hammarskölds väg ner mot färjeläget vid Södra Dragongatan, och den ska dras utanför centrala staden. Beröringsskräck för den känsliga frågan måste övervinnas och en planeringsfas inledas.

Detta är ingen konfliktfråga för lokala partier, men du som väljare bör ställa dina företrädare mot väggen och fråga ”Vad gör ditt parti för att komma tillrätta med trafik och miljö i Ystad?” Får du inget godtagbart svar bör du fundera på vem som ska förtjäna din röst i september.

Vi socialdemokrater kommer att driva E65 och Ystadstrafiken aktivt, genom tydliga krav på våra riksdagsledamöter, våra företrädare i Trafikutskottet och Infrastrukturdepartementet samt våra företrädare i Region Skåne. Vi är kritiska till Trafikverkets prioritering av E65 och vi kommer att agera i trafikfrågan med ett Sydöstra Skåne-perspektiv.

För socialdemokraterna i Ystad

Allan Waktmar (s)

Annons
Annons
Annons
Annons