Insändare

Anand Andersson och Göran Göransson: Ystad borde självklart välkomna vindkraft till havs

Döm av vår förvåning när vi i likhet med Centerpartiet och Socialdemokraterna kunde konstatera att treklövern i Ystad valde att säga ”nja” med andra ord inget ordentligt ställningstagande till havsvindkraftparken utanför Ystad.
Skåne • Publicerad 19 maj 2023 • Uppdaterad 19 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraft till havs utanför Ystad föreslås två mil ut från kusten, och skulle kunna ses från högt belägna platser på land.
Vindkraft till havs utanför Ystad föreslås två mil ut från kusten, och skulle kunna ses från högt belägna platser på land.Foto: Arkiv

Kommentar till inlägget om: ”Styret ta inte ställning för det lokala näringslivets utveckling” från Eva Bramsvik Håkansson (S) och Karin Voltaire (S) i YA 4 maj.

Kanske ska vi trots allt inte förvåna oss, när det kommer till kritan. Sverigedemokraterna på riksnivå har ju bara kärnkraft för ögonen och lär i vanlig ordning styra sina lokalavdelningar med hjärnhand till motsvarande inställning.

Eftersom treklövern är beroende av Sverigedemokraterna har man därmed fått krypa till korset.

Ystads kommun borde självklart ha varit positiva till etableringen – det finns egentligen inget annat val.

Därför inte sagt att det inte finns uppenbara utmaningar och framtida problem att bygga vindkraft till havs.

Hur hanterar vi exempelvis kraftverken, när dessa är förbrukade och vi riskerar att dessa lämnas åt sitt öde, faller till havsbottnen och läcker ut kubikmeter med hydraulolja.

Vad innebär på lång sikt byggandet av ytterligare icke planerbar energi för kraftnätet? Irland får idag 80 procent av sin energi från havsbaserad vindkraft – för att bibehålla frekvensen i nätet har man tvingats göra investeringar i miljardklassen.

Milsvis med elkabel ska grävas ner på land i vissa fall mycket känsliga områden. Detta kommer självklart vara tidsödande, kräva stora resurser och leda till på sina ställen stora eftergifter från berörda markägare.

Som mycket riktigt nämns i inlägget ovan kommer projektet skapa arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter för kommunen, både under byggnationen och fortsättningsvis även under drifttiden. Att välkomna arbetstillfällen borde gälla alla styren oavsett politisk färg.

Treklövern, som gärna vill framställa sig som näringslivsvänlig, borde verkligen ha levt upp till detta. Genom att fega och inte sätta ned foten sänder man fel signal till bolaget, som ska bygga. Det gäller att vara med på tåget från början och då vara en del av processen.

Vi i likhet med styret är medvetna om att vi inte har någon rådighet i frågan. Detta kan självklart passivisera och minska engagemanget. Bolaget kommer med säkerhet köra över kommunen oavsett vad vi kommer fram till.

Bieffekterna i form av ökad sysselsättning får ändå inte riskeras och inte heller negligeras. Detta kan faktiskt om det vill sig riktigt illa påverkas av en motsträvig kommun.

Skåne och område fyra behöver självklart all energi som bara är möjlig att uppbringa. Vi har verkligen inte råd med att säga nej till något energislag, som är möjlig att bygga inom en rimlig tidsrymd. V

i behöver energi här och nu, vilket innebär att vi får acceptera vissa nackdelar exempelvis utsikten som kan påverkas. Det finns inget energislag, som endast bidrager med fördelar – vi får som i så många andra sammanhang ta det onda med goda. Medborgerlig samling säger givetvis JA till denna satsning.

Anand Andersson, Göran Göransson, Medborgerlig samling Ystad