Insändare

Anders Sandström: Kom till beslut om Trädgårdsstadens demensboende

Under våren och sommaren har Ystads demensförening uppmärksammat kommunens stora brist på boendeplatser för demenssjuka. Bristen har lett till flera konsekvenser; allvarligast är att demenssjuka i behov av särskilt boende tvingas stanna kvar i hemmet med lidande både för den sjuke och dennes närstående som följd.
Ystad • Publicerad 10 november 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På den här tomten närmast Malmövägen i Trädgårdsstaden ska det byggas ett äldreboende, men det är ännu oklart när och vilken omfattning och i vems regi.
På den här tomten närmast Malmövägen i Trädgårdsstaden ska det byggas ett äldreboende, men det är ännu oklart när och vilken omfattning och i vems regi.Foto: Peter Hellemarck

Bristen har också fått som resultat att kommunen drabbats av sjusiffriga skadeståndsbelopp

Slutligen kan enstaka demenssjuka/anhöriga tvingas att acceptera boendeplatser i andra kommuner med konsekvens att närstående tvingas till långa resor för att hälsa på sina kära.

I vår strävan att förändra detta allvarliga missförhållande har Ystad demensförening vid två tillfällen mött representanter för den styrande Treklövern för att höra ansvariga politikers uppfattning och planering.

Föreningens styrelse har mött socialnämndens ledamöter Anna Olofsdotter (M), Fredrik Roxenius (M), Eva Hallmer Lindahl (L) och My Henriksson (KD) på ett möte 13 september. Vid detta möte var alla politiker överens om att behovet av nya boenden var stort och att den fördröjda byggstarten i Villastaden är mycket olycklig.

På Alzheimerdagen 21 september deltog flera från socialnämnden och dessutom samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Lind (L) i en debatt kring samma ämne. Budskapet från politikerna var detsamma; Oro över bristen på boendeplatser och besvikelse över den fördröjda byggstarten.

Per-Olof Lind byggde ytterligare på oron genom att överraskande berätta att boendet Ejdern kommer att stängas 2024, innebärande att ytterligare 16 platser kommer att försvinna.

Med denna bakgrund är det lätt att bli upprörd då man läser dagens YA (4 november) där byggstarten i Trädgårdsstaden åter framställs som mycket osäker. Politiker från båda blocken käbblar, inte om behovet av boende utan om procedurfrågor, vem som skall vara byggherre eller inte.

Ingenstans i uttalandena i YA märker vi något engagemang för de sjuka och deras närstående som verkligen behöver detta nya boende.

Ystad demensförening kräver åter att samtliga partier i Ystad kommunfullmäktige tar sitt ansvar och skyndsamt vidtar de åtgärder som fordras för att den stora vårdplatsbrist för demenssjuka minskas.

Varje dag som detta fördröjs innebär mer lidande för de sjuka och deras närstående och meningslösa utgifter för kommunens skattebetalare i form av skadestånd.

Ystad Demensförening

Anders Sandström, Ystad