Annons
Insändare

Anne Westerlund: Tro gärna på tomten men inte på Trafikverket

Dagens Industri skrev i höstas en artikel att Trafikverket fått två övervakare. Det var på tiden, var min egen reflektion efter att ha följt hur Trafikverket hanterat gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.
Skåne • Publicerad 3 november 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Cykelvägkaos. Sydkustleden. Cykelväg. Kåseberga. Hammar.
Cykelvägkaos. Sydkustleden. Cykelväg. Kåseberga. Hammar.Foto: Helena Wennström

Regeringen hade tröttnat på de skenade kostnadsökningarna.

”Regeringen kräver extrem kostnadskontroll och medvetenhet i alla led, från konsultarbeten till genom förandet av själva arbetet. Smyghöjda kostnader är inte acceptabelt” enligt Tomas Eneroth, stod det i artikeln.

Annons

Men den planerade cykelvägen budgeterades 2016 till 52–72 miljoner för att sedan 2022 beräknas landa på 130 miljoner kronor. Kommunerna ska betala 25 procent.

Många har protesterat mot hur och har cykelvägen ska anläggas men varit överens om att den behövs.

Kanske tack vare protesterna fick kommunerna mod till att säga upp och ompröva medfinansierings avtalet med Trafikverket. Det blev ett nytt avtal med ett kostnadstak på 105 miljoner.

Märkligt nog tog Region Skåne istället över ansvaret för all kostnad över 105 miljoner. Vilket självklart kommer att påverka övriga investeringar negativt.

Jag ställer mig frågan om det är så här politikerna minskar kostnader och stoppar Trafikverkets uppenbart skenande kostnadsberäkningar? För med ett skenande utflöde av skattemedel följer en konsekvens. I det här fallet en fel anlagd cykelväg och att andra cykelvägar i Skåne låg prioriteras eller stryks ur den Regionala cykelplanen.

Trafikverket tycks kunna fortsätta oemotsagda utan att ställas till svars för sin inkompetens och bristande hantering.

Så till alla andra kommuner och berörda som kommer att ha med Trafikverket att göra önskar jag er lycka till och ” Tro gärna på tomten men tro inte på Trafikverket”

Anne Westerlund, Borrby

Annons
Annons
Annons
Annons