Annons
Insändare

Arne Grip: Fallskärmen till Alf Jönsson kan inte vara laglig

Region Skåne brände förra året 100 miljoner kronor på att köpa ut 423 anställda. Nu har Alf Jönsson fått sparken. Han ska få lön i två år. En fallskärm på fem miljoner för att kliva av en kontorsstol kan inte vara laglig. Det ser ut som ett planerat utköp.
Skåne • Publicerad 12 oktober 2022 • Uppdaterad 13 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alf Jönsson, vid en av de många presskonferenserna under corona-krisen.
Alf Jönsson, vid en av de många presskonferenserna under corona-krisen.Foto: Johan Nilsson/TT

Regionstyrelsens ordförande hänvisar till ett avtal från juni 2015. Där står att las inte gäller. Tvist ska avgöras i allmän domstol enligt svensk rätt. Arbetsgivaren kan säga upp honom utan att motivera. Och betala skadestånd för ogiltig uppsägning.

Regionen arbetar under lagarna. Eftersom las sjunde paragrafen inte gäller, ska andra lagar följas. Förvaltningslagen säger: Åtgärder ska ha stöd i lag. Verksamheten ska vara saklig och opartisk. Beslut ska ha lagrum, meddelas skriftligt, motiveras och ange besvärsinstans.

Annons

Avtalet från 2015 om att regionen kan sparka Alf Jönsson utan motivering är ogiltigt. Lön är ersättning för arbete. Lön kan bara betalas till anställd som arbetar.

Alf Jönsson är under utredning för mutbrott i tjänsten. Beslutet är ett sätt att föregripa en utredning och kapa banden med regionen. Det finns ingen brådska som motiverar ett ordförandebeslut.

Mutbrott: avgångsvederlag är ett långt ord för muta. Lön kan bara betalas till anställd som arbetar. Alf Jönssons anställning upphörde 6 oktober. Lön kan inte betalas till en före detta anställd och inte för att inte arbeta i 24 månader.

Regionens beslut om uppsägning av Alf Jönsson visar att man inte följer rättsfall. Det finns en dom i Linköpings tingsrätt i mål T 780-18. Det räcker med ett muntligt avsked. Domen är fastställd i Arbetsdomstolen och Högsta domstolen och är prejudicerande.

Myndigheten kan inte köpa sig fri från kraven på lagstöd och att myndighetsbeslut ska motiveras med lagrum. Inte med avtal som uppmanar till brott.

Regionen ska göra rätt och rätta fel. Ta tillbaka avtal om timeout och det falska avskedet av Alf Jönsson.

Arne Grip, Sandhammaren

Annons
Annons
Annons
Annons