Insändare

Arne Grip: Riv upp domen efter drunkningsolyckan i Falsterbo

När du går ner till stranden på Sandhammaren ser du en skylt som varnar för farliga underströmmar. Den manar till försiktighet. Bad sker på egen risk. Ansvaret för liv och säkerhet ligger på dig.
Skåne • Publicerad 19 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sorgen efter sexårige Rais var stor bland klasskompisar och skolkamrater på Tångvallaskolan efter olyckan.
Sorgen efter sexårige Rais var stor bland klasskompisar och skolkamrater på Tångvallaskolan efter olyckan.Foto: Sofia Bergström Nielsen

På stranden finns inga badvakter. Glesa livbojar manar till försiktighet. I Vellinge skulle två lärare passa barnen i simhallen. Ett barn drunknade. Tingsrätten utredde olyckan som ett arbetsmiljöbrott och la skulden på lärarna. Rektor pekades ut som ”ytterst ansvarig för arbetsmiljön”. Domen är överklagad.

Badhuset är en kommunal arbetsplats Ansvaret för att platsen är sund och säker definieras i Arbetsmiljölagen, AML. Det är den juridiska personen kommunen. Företrädd av styrelsen, under straffansvar för kommunstyrelseordföranden. En skolelev i Finspång var ute på praktik, fick en vägg över sig och dog. Rätten dömde en förvånad kommunstyrelses ordförande till straffansvar med dagsböter.

Ansvar i svenskan motsvaras i dagligt tal av engelskans answer: Den som svarar på frågor. SVT visade bilder på en nedklottrad skola i Sjöbo med trasiga möbler och råttor på toaletterna. När skyddsombuden stängde Färsingaskolan intervjuade media kommunstyrelsens ordförande. Han lät yrvaken och lovade bot och bättring.

Ansvar heter på engelska responsibilty av re-sponsor-ability = den som sitter på pengarna. Två lärare på en farlig badplats var för lite. Rektor har inga pengar. Arbetsmiljö hette tidigare Arbetarskydd. När känsliga maskiner skulle styras elektroniskt flyttades fokus från arbetare till maskin. Arbetaren blev maskinens omgivning eller miljö.

Mi-lieu är franska = mitt i, platsen, jfr löjtnant (lieu tenant) = plats hållare. Rektor är en slags platschef för skolans lokaler. Men vad gäller då för arbete i badhuset? Arbetsmiljölagen säger att ansvaret ligger på kommunstyrelsen.

Farliga underströmmar i juridiken domstolen har gjort fel. Domen mot två lärare och rektor i Vellinge bygger på domvilla, med undersåtar på de anklagades bänk. Hovrätten är en omväg. Tingsrätten ligger under rättelseplikten och ska rätta sina fel. Riv upp domen och ta om målet.

Arne Grip, Sandhammaren