Annons
Insändare

Bertil Fredlund (M): Den miljömedvetne kan börja med att se om sitt eget hus

Replik till Emma Nilssons (MP) inlägg i YA 9 oktober ”elen blir inte billigare med utbyggd kärnkraft”.
Skåne • Publicerad 11 oktober 2021 • Uppdaterad 17 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kärnkraft i Fukushima.
Kärnkraft i Fukushima.

Miljöpartiet har uppenbarligen inte förstått vad som är orsak och verkan när elpriserna ökar i södra Sverige. Med den energipolitik som Miljöpartet driver så kommer situationen i vårt land bli än mer allvarlig.

Men varför är elpriserna egentligen högre i södra Europa? Skribenten menar att det är de höga priserna på rysk naturgas.

Annons

Priset på naturgas styrs framförallt av utbud och efterfrågan. Men överföringen av naturgas genom pipelines används även som politiskt maktmedel.

Det är uppenbart att den naiva tanken att Europa kan förlita sig väderberoende elproduktion inte fungerar. Konsekvenserna blir nu tydliga med de grönas politik och där man inbillar sig att grannländerna ska stå för den backup som behövs när man förlitar sig på sol och vind.

Att rysk naturgas (som inte är fossilfri) har höga priser är ingen överraskning när efterfrågan ökar och man har avsagt sig inhemsk säker och oberoende produktion.

Påståendet att svensk kärnkraftsproduktion inte skulle påverka elpriset i södra Sverige men att ny vindbaserad eller solbaserad produktion skulle påverka är märklig. Det är ju just utbyggnaden av dessa som har försatt oss i den situation som nu råder som innebär att leverans inte alltid kan ske när behovet finns.

Vind- och sol-el är inte billigare än kärnkraft. Subventioner och skatter förvränger marknaden av ideologiska själ och att man glömmer viktiga parametrar som förhållandet mellan nyttig energi i förhållande till investeringen och att någon annan ska stå för backup.

Jämför istället elproduktionen under en livscykel i förhållande till hur mycket energi som krävs för byggnation, drift och avveckling. Kvoten levererad energi i förhållande till investerad energi visar att dagens kärnkraft är överlägsen.

Kvoten för dagens kärnkraft blir 75. Kärnkraft generation 4 uppskattas till ett värde på 750. Vindkraftsel ligger under 4 och sol-el varierar mellan 1,6 till 9.

När järnvägen började byggas ut i Sverige i mitten på 1800-talet fanns det många rädslor hos befolkningen. Ångloken kunde skrämma boskap och människor.

Men historien upprepar sig idag. Miljörörelsen är fortfarande rädda för ångmaskiner speciellt mot de som kräver minst bränsle och där alla restprodukter tas om hand.

Svensk energipolitik ska vara teknikneutral och inte drivas av ideologiska motiv.

Annons

Om vi vill förändra så borde man istället fundera på energieffektivisering och uppmuntra åtgärder i våra byggnader för att på sikt minska energibehovet. Den miljömedvetne börjar med att se om sitt eget hus.

Bertil Fredlund (M), Professor i byggnadskonstruktion

Annons
Annons
Annons
Annons