Annons
Insändare

Birgitta Cestrone Nyman: Högerpartiernas misskötsel av vården går ut över patienterna

De skånska vårdköerna är extremt långa men detta till trots drar högerstyret ner antalet vårdplatser i Ystad och reducerar operationskapaciteten. Än en gång drabbas patienterna i sydöstra Skåne av högerpartiernas misskötsel av den skånska sjukvården. Det skriver Birgitta Cestrone Nyman (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Ystad.
Ystad • Publicerad 19 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ystads lasarett
Ystads lasarettFoto: Peter Hellemarck

Den planerade minskningen av operationskapaciteten och av antalet vårdplatser rapporterades i veckan och följer i spåren av stora sparkrav, ett dåligt förberett stopp för bemanningsföretag och nya regler för arbetstid. Det är i grunden både förutsägbart och sorgligt.

Oppositionen varnade när styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tidigare i år gick fram med ett förslag om stopp för bemanningsföretag på Ystads lasarett.

Annons

Att begränsa inhyrningen av bemanningspersonal i vården är i grunden bra. Men det måste göras på ett sätt som inte drabbar patienterna eller befintlig vårdpersonal, något högerpartierna tyvärr inte brytt sig om.

Jag blev därför inte förvånad över nyheten att man nu planerar stänga vårdplatser och minska operationskapaciteten som en följd av bemanningsstoppet. Visserligen hänvisas även till den nya arbetstidslagen, men att den skulle träda i kraft har varit känt länge.

Alla som följt de senaste årens turer kring lasarettet känner dessutom till hur vårdpersonalen larmat om brister i arbetsmiljön. Men i stället för att ta larmen på allvar och agera, har högerstyret beslutat om nya sparkrav som försämrat arbetsmiljön ytterligare. Detta har ytterligare försvårat rekryteringen av personal.

Det går inte att ständigt hänvisa till problem med att rekrytera personal, utan att ge verksamheten villkor som gör att fler vill arbeta på lasarettet. Det här är ett problem vi ser i hela Region Skåne.

Högerstyret gav inte ens anslag nog i budgeten för att täcka lönekostnaderna för personalen. Det förklarar i sin tur de låga löneökningarna för stora grupper vårdpersonal. Självfallet ger en sådan personalpolitik långsiktigt negativa effekter.

Till detta kommer nu också ett illa genomfört stopp för bemanningsföretag, vars effekter styret uppenbart inte tagits höjd för.

Ystad lasarett, dess medarbetare och patienter förtjänar bättre än att ständigt bli svikna av de högerpartier som nu styr den skånska sjukvården.

Vi socialdemokrater är tydliga med att det behövs ett stopp för sparkraven och att sjukvården istället måste få mer resurser, inte minst för att vårdpersonalen ska kunna få bättre löner. Då skulle det bli lättare att både rekrytera nya medarbetare och få befintlig personal att vilja arbeta kvar.

När fler vill arbeta på lasarettet i Ystad går det att genomföra en ordnad och ansvarsfull utfasning av bemanningsföretag utan att stänga vårdplatser.

Birgitta Cestrone Nyman (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons