Annons
Insändare

Carl Bengtsson: ”Fyra sorters byar” – tragiskt för landsbygden

Det blev avslag i förvaltningsrätten på min överklagan gällande översiktsplan 2030 för Ystads kommun och indelningen av byarna i fyra olika kategorier.
Ystad • Publicerad 5 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunens översiktsplan överklagades. Men länsrätten hittar inga fel på beslutsgången.
Kommunens översiktsplan överklagades. Men länsrätten hittar inga fel på beslutsgången.

Jag hade nu kunnat gå vidare till kammarrätten men avstår eftersom resultatet skulle bli detsamma.

Ystads kommun har nämligen inte brutit mot plan- och bygglagen och det är endast huruvida brott mot denna lag föreligger som man har att ta ställning till i det båda rättsinstanserna. Vilket också påpekas i domen från förvaltningsrätten.

Annons

Avslaget har alltså intet att göra med lämpligheten i kommunens indelning – fyra sorters byar. Vilket även detta påpekas av förvaltningsrätten. Att man, bundna av plan- och bygglagen, ändå förstod min klagan tar jag med mig i min fortsatta kamp för likabehandling.

Jag vill helst inte tro att det ligger något landsbygdsfientligt bakom klassificeringen av byarna, men konstaterar det tragiska ”Fokus på byarna”-programmet, fiaskot med landsbygdsstrategin och översiktsplanens diskrimineringsparagraf – fyra sorters byar. Som dessutom slår extra hårt mot oss här i den nordvästra (totalt bortglömda) delen av kommunen. I dagsläget helt utan service och enligt översiktsplanen ej heller värda någon sådan.

Särbehandling lika med ren diskriminering står nu (Gud hjälpe Ystads kommun) inskrivet i både översiktsplanen och landsbygdsstrategin. Ja, i landsbygdstrategin också eftersom Översiktsplan 2030 är ett styrdokument.

Så oavsett vad som sedan kommer eller inte kommer att stå i strategin så finns diskrimineringsparagrafen – fyra sorters byar redan inskriven även där.

Glöm heller inte tjänsteskrivelsen rörande parkytan i Bjäresjö. Där boende ute i byarna (alla byar, inte bara Bjäresjö) avkrävs egna arbetsinsatser (i den egna byn) på kommunal mark och kommunala anläggningar. Man tror knappt att det är sant.

Och allt detta ovanpå den vanliga snedfördelningen staden/byarna.

Avslag, bakslag och motstånd, men i det stora hela så går det faktiskt (om än sakta) vår väg.

Vi som vill se Ystads kommun iklä sig ledartröjan vad gäller landsbygdsrevitalisering via turism, service, kultur och försköning. Allt inkluderat och integrerat i en riktig landsbygdsstrategi. Som finns för avhämtning här hos undertecknad landsbygdsadvokat.

Carl Bengtsson

Rygla

Annons
Annons
Annons
Annons