Annons
Insändare

Carl Bengtsson: Mycket blir lidande med obemannade automatbutiker

Bara här i vår lilla by fanns det förr två lanthandlare. Idag finns det ingen, och i hela Ystads kommun blott tre. Slikt är nu läget.
Skåne • Publicerad 20 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Obemannad butik är inget bra, enligt Carl Bengtsson.Foto: Pontus Lundahl/TT

I mina försök att få politiker och tjänstemän att förstå behov och betydelse av service/opretentiösa mötesplatser ute i byarna så framhåller jag speciellt dagligvarubutiken.

Replik som oftast: ”Kommunen kan inte driva butiker ute på landsbygden”. Naturligtvis inte, men vi måste – precis som sker inne i staden – hjälpa till med mark, lokaler, detaljplaner och bygglov.

Annons

”Det finns inte underlag” lyder så nästa mothugg.

När som det så absolut finns både underlag och behov. Förstärkt av ett – märkbart – större intresse för den Ystadianska landsbygden som permanent adress. Samt, icke att förglömma – en (när)turism på stark frammarsch.

Butiken placeras på tomten mittemot IF Ales klubbstuga precis vid infarten ner till byn.Foto: Carl Johan Engvall

Så nog finns det både underlag och behov alltid. Underlag är dessutom något som kan skapas och byggas vidare på medelst angloamerikansk arkitektur, inramning och serviceanda – då också en (turist)attraktion helt i sig själv.

I min – verklighetsförankrade och resultatinriktade – landsbygdsstrategi blir så dessa (affären såväl som övriga näringsverksamheter) även till monumentalbyggnationer i en integrerad försköningsplan avseende hela Ystads kommun.

Vi betackar oss därför och som följer för obemannade automatbutiker. ”Lådor” – mer till skada än nytta. Orätt konkurrens för både befintliga och presumtiva lanthandlare, förfulning, ytterligare försämrad kontantservice, ingen paketutlämning eller annan ombudsservice och ej heller någon möjlighet att be handlaren ta hem en vara utanför det ordinarie sortimentet.

Affären som del av ett levande centrum kan vi också glömma. Det är mycket som blir lidande med obemannade automatbutiker.

”Men det är väl bättre än ingen affär alls” hörs då inifrån rådhuset. Visioner och strategier är verkligen inte kommunens starka sida.

Att det även handlar om turism och besöksnäring verkar man inte alls ha förstått. Byn Kåseberga som skräckexempel. Här står nu också kommunens första containerlåda.

Föga förvånande så är det samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Lind (L) som driver på för fler obemannade lådor. Helt ”outstanding” vad gäller att kunna motarbeta landsbygden – vår ärkefiende Per-Olof Lind.

Carl Bengtsson, Rygla

Annons
Annons
Annons
Annons