Annons
Insändare

Carl-Eric Carlsson: Nämnden struntar i Barnkonventionen

När samhällsbyggnadsnämnden 16 november med minsta möjliga majoritet beslöt att att godkänna detaljplanen för Södra Hedeskoga var det ett tecken på politikers oförmåga att bemästra ändrade förhållanden.
Hedeskoga • Publicerad 2 december 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
all trafik till den planerade bostadsområdet Södra Hedeskoga ska passera bara några meter från lekande barn på skolgården.
all trafik till den planerade bostadsområdet Södra Hedeskoga ska passera bara några meter från lekande barn på skolgården.Foto: Carl-Eric Carlsson

Redan när planen först kom 2018 rönte den stark kritik från lokalbefolkningen, främst för en trafiklösning som innebär att all biltrafik från det nya området ska slussas in genom Hedeskoga i stället för en naturlig anslutning söderut mot Ystad.

Nu fyra år senare har förutsättningarna helt förändrats efter corona och kriget i Ukraina. Då vår självförsörjningsgrad endast är 50 procent har åkermarken blivit viktig att värna om och när det gäller klimatet och miljön har nya lagar tillkommit för att minska bilismen. Allt detta verkar Treklövern i sin okunskap eller maktfullkomlighet strunta i.

Annons

Detta kommer att drabba många men jag ska i dag begränsa mig till en viktig grupp, skolbarnen.

I Hedeskoga ligger skolan vid en krök av vägen varför sikten är begränsad. Där kommer varje dag på en sträcka om 400 meter finnas åtta anslutningar till vägen. Antalet bilar per dag kommer att fördubblas till 2000.

Som de flesta inser kommer den mesta trafiken att ske på morgnar och eftermiddagar när barnen ska till och från skolan. Hur det kan komma att se ut en dag när vädrets makter inte är på barnens sida och de ska in i denna häxkittel vill jag inte tänka på.

Men en som tänkt på detta är den som ansvarat för denna usla detaljplan, stadsarkitekten Leila Ekman. Under ett samtal med henne, då jag redogjorde för situationen för skolbarnen, fick jag som svar att det var bra att barnen kunde lära sig mer om trafik

Jag ringde också upp Per- Olof Lind (L) för att fråga om hur långt man kommit med detaljplanen. Det blev ett kort samtal. Trots ordförandeskapet i samhällsbyggnadsnämnden hade han ingen susning om ärendet!

Sedan Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Myndigheter och beslutsfattare är skyldiga att omsätta dessa rättigheter i praktiken vilket samhällsbyggnadsnämnden totalt struntar i när man beslutar att utsätta barnen för denna trafik.

Liberalerna i Sverige har skolan som sin hjärtefråga. Barns trygghet gäller inte bara i skolan och på skolgården utan även till och från skolan och enligt Naturvårdsverket är den ökande trafiken det största hotet mot våra barns liv och hälsa.

När nu Per-Olof Lind (L) röstar emot detta är det ett stort svek inte bara mot barnen utan även mot väljarna och det egna partiet.

Nästa år övertar Per-Olof Lind ordförandeskapet i barn-och utbildningsnämnden. Det är som att släppa in räven i hönsgården. Håkan Damm (KD) tar över samhällsbyggnadsnämnden. Han röstade också för en trafiklösning som är förödande för skolbarnen, stick i stäv mot partiets kristna värderingar.

Alla dessa turer bäddar för ett växande politikerförakt.

Annons

I planförslaget flaggar man också för en utbyggnad av skolan i Hedeskoga. Det betyder att ännu fler skolbarn drabbas av den fördubblade trafiken.

Carl-Eric Carlsson, Hedeskoga

Annons
Annons
Annons
Annons