Annons
Insändare

Carl-Eric Carlsson: Står Sverigedemokraterna upp för åkermarkens bevarande?

Vi lever i en tid när klimatomställningen blivit en global huvudfråga. Redan 2015 enades man i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen och året efter ratificerade samtliga EU-länder avtalet.
Europa • Publicerad 10 december 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här utanför Hedeskoga ska det byggas hundratals bostäder.
Här utanför Hedeskoga ska det byggas hundratals bostäder.Foto: Carl Eric Carlsson

I Sverige trädde en klimatlag i kraft 2018, som bland annat innebär att utsläppen av växthusgaser 2045 ska vara 85 procent i jämförelse med 1990. Sedan har det bara rullat på.

Sveriges kommuner och landsting kom 2017 med en diger utredning om klimatomställningen och numera har flertalet kommuner tagit ett stort ansvar för att minska utsläppen.

Annons

En stor del av de senare kommer från transportsektorn. Därför har många organisationer såsom Trafikverket betonat att vägtrafiken måste minska, vilket också bidrar till ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad hälsa. Samma budskap kommer från Naturvårdsverket, Världsnaturfonden och Klimaträttsutredningen: Minskad bilism är ett måste. Region Skåne satte 2017 som mål att minska andelen bilar med 16 procent från 2013 till 2030 och liknande siffror finns att hämta i Trafikstrategi för Ystad 2019–2030.

Ur all denna kunskap borde man lärt sig något men det har treklövern och samhällsbyggnadsnämnden i Ystad inte gjort när man 2018 godkände en skrivbordsprodukt till detaljplan för Södra Hedeskoga. All trafik från detta område skulle ledas norrut genom Hedeskoga i stället för en kortare väg söderut mot Ystad.

Men det skulle bli värre. Under nästa mandatperiod kom coronan och Ukrainakriget. Samtliga partier satte klimatfrågan på agendan och myndigheterna uppmanade alla att hjälpa till att mildra krisen. Alla, både du och jag.

Fönster skulle tätas , torktumlare stå orörda, cykeln dammas av och bilresorna förkortas.

Alla i Ystad förmådde inte ta in detta. När samhällsbyggnadsnämnden i november beslöt att återigen godkänna detaljplanen för Södra Hedeskoga, en plan som i princip var densamma som den som redan 2018 var förbisprungen av samhällsutvecklingen var det en ren och skär skandal.

Nämndens knappa majoritet godkände en plan som innebär att trafiken från 100 hushåll ska gå genom Hedeskoga. Det blir en fördubbling från 1000 till 2000 fordon per dag.

Vilka nackdelar det innebär för skolbarnen, folket i Hedeskoga och Källesjö samt nybyggarna har jag tidigare berättat om. Men det innebär också att det ur miljösynpunkt blir en ökning av fordonstrafiken med cirka 15 000 mil per år

Samhällsbyggnadsnämnden borde skämmas. När alla andra gör sitt yttersta när det gäller klimatomställningen bidrar nämnden till en ökad bilism.

När samhällsbyggnadsnämndens nuvarande ordförande Per-Olof Lind (L) och dess blivande, Håkan Damm (KDS), förmodligen mot sina väljares och partiers värderingar, röstar mot all expertis på området visar det på en inkompetens som inte borde finnas på en sådan befattning.

Men vad tycker Moderaterna? Jag hoppas verkligen att det i detta parti finns ansvarsfulla och hedervärda personer som inser att denna detaljplan genast bör förpassas till samhällsnämndens soptunna om de nu har någon.

Annons

Var står då Sverigedemokraterna? I nämnden röstade de med treklövern men detta lär bero på ett missförstånd.

SD ingår inte i treklövern men är ett samarbetsparti. Det innebär att de stöder treklövern i de flesta frågorna men behöver inte slaviskt stödja dem i alla, åtminstone inte i de egna kärnfrågorna.

En sådan är åkermarken. Det är inte bara en av partiets kärnfrågor utan också en viktig fråga för Jan Åke Isaksson själv. Han har stått upp för åkermarkens bevarande och var redan 2018 aktiv när det gällde åkermarken i Hedeskoga.

Det skulle så klart vara ett stort svek om han svek sina värderingar men jag hoppas att han motstår alla övertalningsförsök från treklövern. Det skulle vara en fjäder i hatten för honom och visa att inte alla är vingelpettrar i politiken.

Carl-Eric Carlsson, Hedeskoga

Annons
Annons
Annons
Annons