Caroline Persson: Förstår inte politikerna hur mycket naturskolan betyder?

I Ystads allehanda 19 januari kom ett dystert besked att utbildningen läggs ner på Marietorps naturskola från och med hösten 2023. Förstår inte de styrande politikerna i kultur- och fritidsnämnden vad Marietorp betyder för barn, elever och pedagoger i kommunen?
Ystad • Publicerad 20 januari 2023 • Uppdaterad 27 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pausad undervisning efter sommaren vid Marietorps naturskola föreslås i den nya kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna motsätter sig besparingen som beräknas ge 800 000 kronor.
Pausad undervisning efter sommaren vid Marietorps naturskola föreslås i den nya kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna motsätter sig besparingen som beräknas ge 800 000 kronor.Foto: Helena Wennström

Verksamheten har under drygt 20 år växt fram till att idag vara en enorm tillgång både när det gäller kunskaper om havet, naturen och hållbarhetsarbetet.

Marietorps naturskola är idag en unik verksamhet då alla elever från förskoleklass till och med årskurs nio ges möjlighet under varje läsår ta del av de pedagogiska programmen utifrån läroplanens intentioner. Det är den enda naturskola i Sverige som har dessa möjligheter.

Naturskolan har under åren beviljats projektpengar från Region Skåne, Jordbruksverket och länsstyrelsen för att höja kompetensen och bredda innehållen i de pedagogiska programmen. Ett stort projekt är den marinpedagogiska verksamheten, som håller till vid Marinan, där eleverna får bryta ytan och undersöka havet. Något som har uppmärksammats med att naturskolan fått hållbarhetespris.

Denna verksamhet har gjorts möjlig genom utbildade pedagoger och adekvat utrustning såsom vadarbyxor, våtdräkter, vattenkikare, håvar, mikroskop, litteratur med mera.

Läggs naturskolan ner kommer byggnaderna vara kvar men verksamheten försvinner då det behövs utbildade utomhuspedagoger för de olika aktivitererna. Om verksamheten läggs ner kommer cirka 5 000 barn, elever och pedagoger varje år gå miste möjligheterna till utomhuspedagogisk verksamhet.

Marietorp har också ansvar för hållbarhetsarbetet med Grön flagg i förskola och skola. Ett koncept från Håll Sverige Rent att hjälpa förskolor och skolor med dess hållbarhetsarbete som uttrycks tydligt i läroplanen. Till detta kan läggas lovaktiviteter och klädbytardagen. Vem kommer nu att fortsätta driva detta arbete om naturskolan försvinner?

Hur kan man förlägga Marietorps naturskola under kultur- och fritidsnämnden då de i YA:s artikel tydligt säger att utbildning inte är kultur- och fritidsnämndens ansvar? Det visar sig vara en dödsstöt för naturskolan vars pedagogiska innehåll hör hemma i barn- och utbildningsnämnden.

Varför visar inte barn- och utbildningsnämnden mer intresse över att ta ansvar för Marietorp, som är ett guldkorn – en fortbildning för såväl barn, elever och pedagoger. Gör om och gör rätt!

Heder åt kultur- och fritidsnämnderns andre vice ordförande Mårten Mårtensson (S) som önskade lyfta ut frågon om Marietorp i internbudgeten för att göra ett omtag för att försöka bevara naturskolan.

En ny kultur- och fritidsnämnd träffas på sitt första möte och tar detta drastiska beslut . Hur väl känner den nya nämnden till naturskolans alla olika aktiviteter som gagnar barn och ungdomar i kommunen?

Förslag är att dra tillbaka beslutet och låt verksamheten bedrivas som vanligt under 2023. Under detta år ges nämnden möjlighet att bekanta sig med och göra ett studiebsök på naturskolan för att förstå betydelsen av att kommunen har kvar denna verksamhet.

Forskningen har bland annat kommit fram till följande kring utomhuspedagogiken:

· Utgör en friskfaktor

· Stimulerar en miljömedvetenhet och lärande för hållbar utveckling

· Förebygger riskfaktorer såsom fetma, benskörhet, diabetes och förkylningar

· Ökar förmågan att samarbeta och sänker stressnivåerna i variationsrika natupräglade miljöer

· Ger verktyg för ett varerat lärande och stimulerar olika lärstilar, boklig bindning och sinnlig erfarenhet

· Vidgar barns lärmiljö

Har Ystad kommun råd att gå miste om ovanstående postiva effekter för barns och elevers mående och lärande? Isåfall är det ett kortsiktigt tänkande.

Caroline Persson Brösarp, före detta utomhuspedagog på Marietorps naturskola

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ystadsallehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.