Annons
Insändare

Cecilia Magnusson-Svärd (S): Alla dessa vinstmiljoner borde kommit socialnämnden till nytta

Ystads kommun visar ett bokslut för 2021 med 80 miljoner kronor plus 10 miljoner kronor plus 35 miljoner kronor. Det vill säga totalt 125 miljoner kronor, 115 miljoner kronor mer än budget.
Ystad • Publicerad 18 februari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunalrådet Kristina Bendz (M) är stolt över bokslutet med 125 miljoner i överskott.
Kommunalrådet Kristina Bendz (M) är stolt över bokslutet med 125 miljoner i överskott.

Det är naturligtvis positivt med ett resultat och ett bokslut som visar på stora möjligheter för Ystads kommun att kunna göra kloka investeringar i välfärdsbyggnader framöver. Kommunstyrelsens ordförande är stolt

Tyvärr är kommunstyrelsens ordförande stolt över och vill ta eloge för att ha dragit i handbromsen för att budgeten ska hållas och mer än nöjd när hon visar bokslutet som är nästan 70 miljoner kronor mer än beräknat. Det hade varit fullt rimligt att socialnämndens verksamhetsområden hade kompenserats fullt ut när det fanns utrymme för det.

Annons

I oktober månad 2021 visade socialnämnden ett prognostiserat underskott med cirka 15 miljoner kronor. Då föreslog treklövern med stöd av Sverigedemokraterna att socialnämnden skulle tillskjutas 8 miljoner. Att socialnämnden skulle kompenserad för covidrelaterade utgifter och att de skulle fortsätta med ett sparbeting på 7 miljoner.

Ett sparbeting på 7 miljoner under pågående pandemi då det var nästan omöjligt att samtidigt jobba fram möjliga sparåtgärder. Det krävde emellertid M, L, Kd och SD och ansåg att det var rimligt.

Nu visar det sig att kommunen hade utrymme att kompensera denna verksamhet och att det inte var möjligt att utföra det önskade sparbetinget.

Socialdemokraterna föreslog att socialnämnden skulle kompenseras för hela underskottet. En sådan kompensation hade kunnat leda till att verksamheterna inom social omsorg skulle kunna andas ut och slippa uppgiften att spara pengar. Välfärden, vård och omsorg ska tillgodose behovet hos enskilda när det inte kan tillgodoses på annat sätt.

Det beskrivs i media att det periodvis varit ett mycket ansträngt läge i hemtjänsten. Ett sådant ansträngt läge har kunnat medföra att människor inte får sitt hem städat på flera veckor.

De som jobbar inom vård och omsorg utför ett uppdrag som vi andra inte kan vara utan. Det är imponerande hur alla inom hemtjänsten har fortsatt att utföra sitt arbete trots pandemi och risk för smitta när de knackar på hos de personer som behöver omsorg i hemmet. Detta har pågått i två år.

Vi måste inte alltid hålla i handbromsen utan värna om det välfungerande samhälle som Ystads kommun är. En kommun som har många anställda som gör sitt yttersta för att Ystad ska fungera. Var och en gör sin insats och tillsammans blir detta en styrka.

Alla dessa insatser tillsammans är jag stolt över och jag ska tillsammans med mina partikamrater göra allt för att det ska fortsätta att vara roligt att jobba i Ystads kommun

Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Annons
Annons
Annons
Annons