Annons
Insändare

Cecilia Magnusson-Svärd (S): Heltid som norm utan försämrade scheman

Fackförbundet Kommunal och Socialdemokraterna i Ystad menar att det är oerhört viktigt att de statliga äldreomsorgspengarna som kommit till Ystads kommun används för att införa heltidsarbete som norm utan de negativa konsekvenserna som det verksamhetsnära schemat medför.
Ystad • Publicerad 29 mars 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett rum anpassat för en dement vårdtagare på ett äldreboende.
Ett rum anpassat för en dement vårdtagare på ett äldreboende.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det går inte att pressa in en heltidsorganisation i en deltidsorganisation. Det som behövs är en helt ny organisation, anpassad för heltidsarbete.

Ystads kommun har fått 16 miljoner kronor i statsbidrag för att stärka äldreomsorgen. Det är ett riktat statsbidrag med syfte att genomföra fler tillsvidareanställningar.

Annons

Parallellt med detta har Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, återigen skrivit in arbetet med heltidsarbete som norm i kollektivavtalet. Tillsammans kämpar vi för att genomföra denna samhällsförändring, så att alla kan jobba heltid.

Heltidsarbete ska vara det normala även inom vård och omsorg. Heltid som rättighet och heltid som norm är två olika förändringar.

Den så kallade styrande treklövern i Ystads kommun har infört stora försämringar för personalen inom vård och omsorg.

De införde till en början de så kallade hälsoscheman som sedan ändrades till verksamhetsnära scheman. Dessa scheman medför att nattpersonalen ska jobba varannan helg istället för var tredje.

Nattpersonalens schema är förändrat och de tvingas att påbörja sitt nattpass senare vilket medför färre antal arbetade timmar per natt och fler antal arbetade nätter per månad. Det medför också att dagpersonalen måste jobba längre på kvällen.

För såväl dagpersonal som nattpersonal blir det en stor skillnad i såväl deras yrkesutövning som i deras privatliv och med brist på återhämtning med denna schemaförändring.

Kvalitén inom äldreomsorgen blir sämre. Både för de som utför arbetet och för de personer som ska ta emot insatserna, med större omsättning av personal.

Naturligtvis ska budgeten vara i balans och det är en strävan vi alla har. Men de 16 miljonerna i statsbidrag som kommunen har fått är avsedda att stärka upp äldreomsorgen.

Flera av Ystads kommuns anställda har valt att inte jobba enligt det nya schemat och sökt sig till andra närliggande kommuner. Ystads kommuns kompetensförsörjning urholkas och det kan vi inte acceptera!

Vi ska ha en vård och omsorg med kvalité, det ska vara fungerande scheman och roligt att jobba i Ystads kommun.

Annons

Kommunal säger nej till denna schemaändring och det ställer vi oss bakom. Använd de statliga bidragen rätt.

Cecilia Magnusson-Svärd (S), oppositionsråd Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons