Annons
Insändare

Cecilia Magnusson-Svärd (S): Nedmonteringen av Ystads lasarett måste stoppas

Medicinavdelningen är kärnan och navet på Ystads lasarett. Där tas patienter emot som ligger kvar efter operation, och där behandlas multisjuka patienter med stort vårdbehov. Nu hotas medicinavdelningen av nedstängning, och 24 vårdplatser kommer då att försvinna.
Ystad • Publicerad 22 mars 2022 • Uppdaterad 23 mars 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stägningen av medicinavdelningen – ett hot mot hela Ystads lasarett, menar Cecilia Magnusson-Svärd,
Stägningen av medicinavdelningen – ett hot mot hela Ystads lasarett, menar Cecilia Magnusson-Svärd,Foto: Peter Hellemarck

Vi kräver att den styrande borgerliga Alliansen tar sitt ansvar för personal och patienter, och ser till att medicinavdelningen kan fortsätta att vara öppen.

Bakgrunden till den planerade stängningen är att verksamheten på medicinavdelningen bedrivs med hjälp av hyrsjuksköterskor.

Annons

Nyligen fattades ett beslut i Region Skåne om att sätta stopp för höjda timlöner för hyrpersonal, och därmed dras också de kontrakt in som medicinavdelningen i Ystad har med bemanningsbolag. Det innebär att avdelningen saknar så mycket personal att verksamheten inte längre kan bedrivas, och därför riskerar att stängas 28 mars.

Detta vore en katastrof för både patienter och personal. Redan nu är bristen på vårdplatser stor. På akutmottagningen tvingas patienter ofta övernatta, eftersom det saknas plats på vårdavdelningarna.

Vi socialdemokrater har i sjukhusstyrelsen krävt lösningar på detta, men nu väljer Alliansen att agera på ett sätt som kommer att förvärra problemen ytterligare.

I stället för fler vårdplatser blir det ännu färre, samtidigt som inflödet av personer som söker vård väntas fortsätta öka.

Risken för nedstängning försätter personalen i en väldigt osäker och påfrestande situation, där många inte vet var de kommer att jobba om en vecka.

Att minska användandet av bemanningspersonal är rimligt, men det får aldrig ske på bekostnad av patienterna.

Under sin tid vid makten har Alliansen haft möjlighet att investera i personalen på medicinavdelningen och göra det mer attraktivt att arbeta där, så att vi hade kunnat bemanna med egen personal. I stället har man varit passiva och drivit verksamheten med bemanningspersonal, vilket har skapat den situation vi befinner oss i.

Det som sker nu är mycket oroande, både på kort och på längre sikt. Om medicinavdelningen läggs ner kan det leda till att antalet operationer måste minska, eftersom det inte finns någon eftervård.

Nästa steg kan bli att akuten behöver dra ner och till slut kanske inte BB kan finnas kvar.

Det här riskerar att leda till fortsatt minskning av verksamheten, och i förlängningen ett mindre sjukhus.

Annons

Alliansen har skapat den här situationen, nu måste de lösa den. Nedmonteringen av lasarettet i Ystad måste stoppas.

Cecilia Magnusson-Svärd,

Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons