Annons
Insändare

Centerpartister: Landsbygden bygger Skåne starkare

Det pågående kriget i Ukraina påminner oss om frågan om vår egen inhemska matproduktion. När handelsvägarna begränsas och tillgången av livsmedel minskar, så inser många att vår svenska matproduktion är en fråga om att trygga beredskapen i en orolig värld.
Skåne • Publicerad 14 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett ensamt vindpinat träd på en snötäckt skånsk åker
Ett ensamt vindpinat träd på en snötäckt skånsk åkerFoto: Emil Langvad/TT

Svenskt jordbruk är sårbart och påverkas direkt av de stigande priserna på el, gödsel och insatsvaror. Centerpartiet är oroliga och vill ge mer stöd till skånska lantbrukare.

Det räcker inte med det nationella stödet till jordbruket eller den extra nödmiljard som Centerpartiet drev igenom i vårändringsbudgeten – mer stöd behövs.

Annons

Centerpartiet vill att dieselskatten ska omgående och retroaktivt från 1 januari 2022 betalas tillbaka så mycket som möjligt till svenskt jord- och skogsbruk

Centerpartiet vill sänka skatten på drivmedel med högre inblandning av förnybara bränslen men även genom effektivare produktion.

Svenskt och skånskt jordbruk är sårbart när det gäller tillgången på arbetskraft som har drabbats hårt under coronakrisen när säsongsarbetare fick svårt att ta sig in i Sverige.

Det är därför viktigt att den fria rörligheten för arbetskraft upprätthålls, när vi själva inte räcker till. Samtidigt vill Centerpartiet att det öppnas upp för fler praktikplatser inom den gröna och den blå näringen i syfte att öka dess attraktivitet.

Förtäta industriområden för att minska markanvändningen i syfte att värna skånsk åkermark.

Kräva konsekvensbeskrivning vid varje föreslagen planläggning på åkermark

Svenska krav på djur- och växtskydd ska gälla vid offentliga upphandlingar av livsmedel

Satsa och stöd svenskt och skånskt lantbruk

Hans Christerson, Martin Andersson, Håkan Eriksson, Centerpartiet i Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons