Annons
Insändare

Centerpartister: Med utökad satsning på forskning stärks Sverige som kunskapsnation

Nyligen presenterade Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna nya satsningar på forskning. Och förslagen är fulla av centerpolitik.
Skåne • Publicerad 15 januari 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Exteriör av Max IV-laboratoriet, en av Sveriges hittills största forskningsanläggningar,
Exteriör av Max IV-laboratoriet, en av Sveriges hittills största forskningsanläggningar,Foto: Björn Lindgren/TT

Det sker stora forskningssatsningar på viktiga områden som livsmedel, klimat, primärvård, psykisk hälsa och bioekonomi. Men det innehåller även viktiga satsningar för fler innovationer med bland annat investeringar i test- och demonstrationsanläggningar.

Investeringar i forskning och innovationer är nyckeln för att möta samhällsutmaningar och återstarta ekonomin. Det bidrar till jobb och företagande. Forskning är även nyckeln i den gröna omställningen och för att utveckla nya mediciner och vaccin för bättre liv och hälsa.

Annons

Den allra största andelen av svenska investeringar i forskning och utveckling är privata investeringar. Att göra det mer attraktivt för företag att investera är därför avgörande. Det handlar så väl om attraktiva forskningsmiljöer, som bra investeringsklimat. För att förbättra villkoren för forskning och utveckling i Sverige har Centerpartiet drivit på för utvidgad tidsgräns för skattelättnader för experter, forskare och andra nyckelpersoner samt förstärkning av det så kallade FoU-avdraget, en nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är betydelsefullt med goda förutsättningar för företag att förlägga sin forskning och innovation till Sverige, och att attrahera internationell kompetens.

I den forskningspolitiska propositionen som nyligen presenterats har Centerpartiet fått gehör för flera viktiga satsningar. Framförallt för att få mer attraktiva forskningsmiljöer och stärka Sverige som kunskapsnation. Förslagen innehåller investeringar på drygt tre miljarder per år. Basanslagen till lärosätena ökar med cirka en miljard årligen. Det möjliggör profilering samt bidrar till att stärka utbildningars och forskningens kvalité. En särskild satsning på excellenscentrum genomförs också.

Det är även viktigt att investeringar i forskning och utveckling kommer samhället till del. En prioriterad fråga för Centerpartiet har därför varit att skapa förutsättningar för fler innovationer och fortsätta vara ett innovativt land. I forskningspropositionen görs stora satsningar på samverkansprogram, test- och demonstrationsanläggningar, strategiska innovationsprogram samt stöd som riktar sig till företag, organisationer, forskare och uppfinnare att föra nya innovationer ut till marknaden utvecklas. Det kommer inte bara bidra till nya upptäckter, utan nya produkter och tjänster i vår vardag.

Förslagen innehåller även satsningar för att möta viktiga samhällsutmaningar som hälsa och välfärd, klimat och miljö, digitalisering, kompetensförsörjning samt demokratiska och starka samhällen. Det sker stora forskningssatsningssatsningar på viktiga områden som livsmedel, klimat, primärvård, psykisk hälsa och bioekonomi. Det är utmaningar som behöver mer kunskap för att kunna adresseras på ett bra sätt så att vi klarar dessa utmaningar.

Investeringar i forskning och innovationer är nyckeln för att möta samhällsutmaningar och återstarta ekonomin. Det är viktiga frågor för Centerpartiet, men framförallt för att stärka Sverige som kunskapsnation.

Fredrik Christensson (C), utbildningspolitisk talesperson

Birte Sandberg (C), regionråd, Fil master Utbildningsvetenskap

Annons
Annons
Annons
Annons