Annons
Insändare

Centerpartister: Vi jobbar för bättre hälsa hos de äldre och bättre arbetsvillkor för personalen

I Ystad har vi höga värden när det gäller personalens arbete, bemötande och kompetens inom såväl hemtjänsten som särskilt boende. Extra viktigt då du som är sjuk, dement och äldre inte alltid kan uttrycka dina behov på det sätt som du skulle vilja.
Ystad • Publicerad 2 december 2020 • Uppdaterad 4 december 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Aktiviteter på äldreboende. Centerpartiet skapa bättre förutsättningar för såväl boende som personal inom Ystads äldreomsorg.
Aktiviteter på äldreboende. Centerpartiet skapa bättre förutsättningar för såväl boende som personal inom Ystads äldreomsorg.

Centerpartiet på riksnivå driver nu på att vi ska få en bättre och tydligare lagstiftning inom hälso- och sjukvården. Även om äldre överlag är nöjda, behöver kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre höjas.

Centerpartiet Ystad vill följa upp detta genom att uppgradera kvalitén inom äldrevården. Det kan vi göra genom att skapa bättre förutsättningar, resurser och kompetensutveckling för personalen.

Annons

I senaste undersökningen var värdena låga när det gäller att kunna välja sin egen service. Att få välja själv vem som kommer och städar i hemmet eller möjligheten att välja vilken typ av boende du ska bo på är något som är viktigt för de äldre.

Många äldre vill stanna hemma så länge som möjligt och de önskemålen brukar vara lättare att uppfylla. De äldre som vill flytta till ett boende bör beredas plats lite tidigare än biståndsbedömningen medger.

Centerpartiet Ystad är övertygade om att de äldre hade bibehållit sin fysiska och psykiska hälsa bättre om de fått vara med och påverka sitt liv i större utsträckning.

Dessutom hade personalens arbetsmiljö blivit bättre genom att de hade fått möjlighet att arbeta mer med förebyggande rehabilitering, aktiviteter och god omsorg.

En annan sak som bekymrar oss är att undersökningen visar höga värden i graden av ensamhet både för de äldre inom hemtjänsten och särskilt boende. Den sociala samvaron är mycket viktig för vår hälsa och ensamheten är ett av de största hoten mot folkhälsan.

Vi i Centerpartiet Ystad vill erbjuda vällagad och näringsrik mat, gärna vid tider som passar dig. Förebyggande arbete och rehabilitering genom att se det friska mer anpassad utifrån den äldres individuella behov. Aktivt arbete mot ensamhet, såsom dagverksamhet och utevistelse. Uppgradering av personalens arbete och prestation. Möjlighet att välja när du flyttar till äldreboende i större utsträckning.

Dessa förslag kan kosta en del inledningsvis men vi tror att en bättre hälsa för de äldre och bättre arbetsvillkor för personalen kommer löna sig i längden både samhällsekonomiskt, arbetsmiljömässigt för medarbetarna samt för den psykiska och fysiska hälsan hos de äldre.

För kunskapen om dessa frågor finns, nu är det bara viljan kvar.

Gunilla Christerson (C) och Pernilla M Wallgren (C), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons