Nyheter

Dagens ris

Publicerad 14 april 2017

...till rostjuv. Vi hade tänt ljus och lagt blommor framför stadshuset där flaggorna var på halv stång, för att hedra de omkomna i Stockholm. Någon tjuv hade tagit rosorna. Det visar på dålig repekt för en sådan tragisk händelse som i Stockholm, vilken skam för de som stal rosorna.